Tävlingsvillkor

Genom att delta i tävlingen godkänner och accepterar du dessa tävlingsvillkor.

Tävlingen organiseras av Preem AB (publ) och är inte på något sätt sponsrad, främjad, administrerad av eller förknippad med Facebook eller Instagram. Facebookprofilen eller Instagramprofilen du tävlar från måste vara skapad i enighet med plattformsreglerna. 

Tävlingen är öppen till och med den 6 februari 2024. Därefter kommer en jury ledd av Preems marknadsavdelning välja ut 10 vinnare. Juryns beslut kan inte överklagas.

Vinnarna kontaktas via personligt meddelande på Facebook eller Instagram senast den 8 februari 2024. Information om vilka som vunnit kommer även att publiceras på Preems officiella Facebooksida och Instagramsida. Inom 3 dagar efter detta ska vinnarna via personligt meddelande på Facebook eller Instagram uppge kontaktuppgifter samt adress för leverans av vinsten.

Om inte vinnaren kontaktar Preem inom 3 dagar från offentliggörandet av vinnaren har Preem rätt att utse en ny vinnare.  

Vinst i tävlingen utgår i form av: en mössa. Vinsten får inte bytas ut mot pengar.

Anställda på Preem AB (publ) tillåts inte att delta i denna tävling.

Behandling av personuppgifter

I samband med din medverkan i tävlingen kommer du att lämna in vissa personuppgifter till Preem, t.ex. namn, telefonnummer, e-postadress, adress samt övriga uppgifter som du tillhandahåller inom ramen för denna tävling. De personuppgifter som du lämnar in i samband med din medverkan i tävlingen kommer att användas av Preem för att kontakta vinnarna och administrera vinsten.

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med dessa villkor och tillämplig dataskyddslagstiftning. Preem kommer endast att behandla dina personuppgifter till dess att tävlingen är avslutad, och om du blir en av vinnarna, till dess att Preem har levererat vinsten.

Du kan kontakta Preem för information om vilka av dina personuppgifter som behandlas inom ramen för tävlingen, genom nedanstående kontaktuppgifter. 

Genom att skriva till Preem AB (publ), DPO, 112 80 Stockholm, eller skicka e-post till dpo@preem.se, kan du begära att personuppgifter rättas eller tas bort. Du har rätt att en gång per år få information om hur personuppgifter används genom att skriftlig begära detta hos Preem.

Tävlingen organiseras av Preem AB (publ) och är inte på något sätt sponsrad, främjad, administrerad av eller förknippad med Facebook eller Instagram. Facebookprofilen eller Instagramprofilen du tävlar från måste vara skapad i enighet med plattformsreglerna. 

Tävlande måste vara bosatt i Sverige och vara över 18 år.

Tävlingen är öppen till och med den 11 februari 2022. Därefter kommer en jury ledd av Preems marknadsavdelning välja ut 5 vinnare. Juryns beslut kan inte överklagas.

Vinnarna kontaktas via personligt meddelande på Facebook eller Instagram senast den 14 februari 2022. Information om vilka som vunnit kommer även att publiceras på Preems officiella Facebooksida och Instagramsida. Inom 3 dagar efter detta ska vinnarna via personligt meddelande på Facebook eller Instagram uppge kontaktuppgifter samt adress för leverans av vinsten.

Om inte vinnaren kontaktar Preem inom 3 dagar från offentliggörandet av vinnaren har Preem rätt att utse en ny vinnare.  

Vinst i tävlingen utgår i form av: en signerad mössa. Vinsten får inte bytas ut mot pengar.

Anställda på Preem AB (publ) tillåts inte att delta i denna tävling.

Behandling av personuppgifter

I samband med din medverkan i tävlingen kommer du att lämna in vissa personuppgifter till Preem, t.ex. namn, telefonnummer, e-postadress, adress samt övriga uppgifter som du tillhandahåller inom ramen för denna tävling. De personuppgifter som du lämnar in i samband med din medverkan i tävlingen kommer att användas av Preem för att kontakta vinnarna och administrera vinsten.

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med dessa villkor och tillämplig dataskyddslagstiftning. Preem kommer endast att behandla dina personuppgifter till dess att tävlingen är avslutad, och om du blir en av vinnarna, till dess att Preem har levererat vinsten.

Du kan kontakta Preem för information om vilka av dina personuppgifter som behandlas inom ramen för tävlingen, genom nedanstående kontaktuppgifter. 

Genom att skriva till Preem AB (publ), DPO, 112 80 Stockholm, eller skicka e-post till dpo@preem.se, kan du begära att personuppgifter rättas eller tas bort. Du har rätt att en gång per år få information om hur personuppgifter används genom att skriftlig begära detta hos Preem.