Vad påverkar drivmedelspriserna

Olja och oljeprodukter är några av världens absolut största handelsvaror. 

Det är en oerhört omfattande handel av både fysiska laster råolja och oljeprodukter men även en mycket stor pappershandel, vilket är en summering av alla finansiella instrument som finns kopplade till olika oljeprodukter. Priset på både råolja och färdigraffinerade produkter påverkas av tillgång och efterfrågan men också i hög grad av förväntningar och spekulation, precis som på aktier. 

 

 

Världsmarknadspris på biodrivmedel

Den 1 juli 2018 infördes reduktionsplikten som syftar till att minska växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle genom inblandning av biodrivmedel. ​Reduktionsplikten innebär en skyldighet/tvång för bränsledistributörer att minska utsläppen av växthusgaser från bensin eller dieselbränsle genom inblandning av biodrivmedel.​ I diesel behöver bränsledistributörer blanda in omkring 35 % biodrivmedel för att klara kraven och således blir priset på biodrivmedel en viktig faktor för slutpriset. I diesel är det RME och HVO som blandas in, dessa varor har två helt olika prissättningar. I bensin är kravet på reduktion lägre och effekten av priset på biodrivmedel har således inte lika stor effekt. I bensin kan man blanda in etanol och nafta för att minska utsläppen.

Världsmarknadspris råolja

Efterfrågan styrs i grunden av den ekonomiska utvecklingen i världen och framför allt konjunkturcyklerna i världens stora ekonomier. Utbudet av råolja påverkas till exempel av det politiska klimatet i de oljeproducerade länderna, överenskommelser om produktionskvoter inom Opec (ett samarbetsorgan för oljeproducerande länder som kontrollerar ca 40% av världens råoljeproduktion) och tyvärr ofta av oförutsedda händelser som tex. naturkatastrofer eller konflikter.

Världsmarknadspris – färdiga produkter

Priset på de färdigraffinerade produkterna (tex bensin och diesel) handlas precis som råoljan på råvarubörser runtom i världen och priserna på dessa har självklart över tid en stark koppling till priset på råolja. Emellertid så tar det tid att ta upp råolja ur marken, transportera den till raffinaderierna, producera produkterna och sedan transportera dessa till konsumenterna. Priset på bensin och diesel styrs därför kortsiktigt främst av tillgången (lagernivåer färdiga produkter) och efterfrågan (konjunkturläge och ekonomisk aktivitet) i den närliggande geografiska marknaden. I nordvästra Europa är det Rotterdam som är handelsplats för bensin och diesel och andra oljeprodukter. Den dagliga handeln i Rotterdam och de priser säljare och köpare enas om på bensin och diesel är det som från dag till dag påverkar Preems varukostnad och därmed också våra pumppriser på stationerna.

Dollarkurs

Eftersom de raffinerade produkterna i Rotterdam prissätts i dollar har även den dagliga dollarkursen en direkt påverkan på Preems varukostnad och därmed pumppriset för bensin och diesel.

Skatt och moms

Koldioxidskatt, energiskatt och moms utgör ungefär 60 procent av priset på bensin. Skatter har därför betydande effekt på priset för drivmedel.

Lokala priser

Det lokala priset på din station styrs precis som olja på världsmarknaden av tillgång och efterfrågan på den lokala marknaden, dvs den plats där du bor. Precis som för andra varor och tjänster så innebär hög konkurrens (många stationer i förhållande till antal kunder) i regel ett lägre pris. Vi på Preem anpassar alltid de lokala priserna på stationerna så att vi kan erbjuda våra kunder ett konkurrenskraftigt pris.