Förändringar i produktlinjen

Havoline Xtended Life Coolant Concentrate i har nu utgått i alla emballage och ersätts med Havoline Xtended Life Antifreeze/Coolant Concentrate.

Havoline Xtended Life Coolant koncentrat och färdigblandad 50/50 – som båda är en del av Delo-lanseringen – kommer att utgå och ersättas med nya produkter. 

Havoline Xtended Life Antifreeze Coolant Concentrate

För tunga fordon är det nu Delo XLC Antifreeze/Coolant som gäller medan Havoline Xtended Life Antifreeze/Coolant ersätter för personbilar och lätta forden. Den kommer dock inte att finnas i IBC.

Då detta är en uppdelning och anpassning av en produkt så är samtliga produkter fullt kompatibla och blandbara med varandra.

Informationen på produktdatabladet är dock anpassat till typ av fordon – tunga fordon respektive lätta fordon – och därmed är det även skillnad för vilka specifikationer som visas på respektive produktdatablad och etiketter.

Produktdatablad och säkerhetsdatablad finner ni på vår hemsida.