Energi, industri & sjöfart

Mer än hälften av landets stora industriföretag och en tredjedel av småföretagen får värme och energi från Preem.

Preem levererar petroleumprodukter till företag inom industri och entreprenad i hela Sverige. Färjerederier med trafik till och från Sverige använder Preems lågsvavliga bunkerolja. Preems kunder kräver säkra och punktliga leveranser, något som vi med våra högt ställda kvalitetskrav och vår långa erfarenhet kan erbjuda. Genom vårt rikstäckande nät av depåer och tankbilar kan vi leverera produkter i hela Sverige. Stat, kommun och landsting är viktiga kundgrupper.

Ditt företag

Hitta rätt produkt till din bransch Din bransch

I vår produktkatalog så kan du söka efter vilka produkter vi rekommenderar för just din bransch.