Preem visar vägen mot ett fossilfritt skogs- och lantbruk

Ett fossilfritt skogs- och lantbruk kanske låter som en spännande framtidsvision. Men Preems satsning på förnybar diesel innebär att det redan idag går att göra medvetna miljöval.
– Preem har visat framfötterna och vill jobba med inhemskt producerad råvara, säger Peter Borring LRF Östergötland. 

Sverige har högt uppsatta miljömål och en av de största utmaningarna är att minska andelen fossila bränslen vid transporter. Till 2030 ska utsläppen av växthusgaser minskas med 70 procent och biodiesel spelar en viktig roll när det gäller att ersätta fossila bränslen.

Preem Evolution Diesel, baserad främst på tallolja från den svenska skogsindustrin, är än så länge den enda förnybara dieseln som är godkänd som drivmedel i alla dieselfordon.

Sårbarhetsångest

Vad tycker då Preems kunder inom skogs- och lantbruksbranschen om att tanka förnybar diesel? LRF Östergötland har satt dieselfrågan på kartan genom initiativet ”50-50 till 2020”. Det innebär att senast 2020 ska 50 procent av medlemmarna ha 50 procent fossilfria drivmedel i tanken. Peter Borring, ordförande för LRF Östergötland, menar att det starkaste skälet till satsningen i grunden inte handlar om klimatet.

Peter Borring, LRF Östergötland– Min bedömning är att skogs- och lantbrukare inte har någon klimatångest. Vi vet hur mycket klimatnytta vi gör i produktionen. Däremot har vi, eller borde vi ha, mer sårbarhetsångest. Cirka hälften av råoljan som vi importerar kommer från Ryssland och Nigeria och det känns inte bra. Vi borde ha både de ekonomiska förutsättningarna och viljan att producera den dieseln och det drivmedlet här i Sverige.

Sören Eriksson delar analysen att mer skulle kunna produceras inom rikets gränser.

– Vi kommer att stå inför ett underskott av råvara, som raps och oljeväxter, att göra drivmedel av. Som lantbrukare i Sverige kan man därför fundera över sin markanvändning.

Preem visar vägen

Peter Borring är nöjd med det arbete Preem gör för att ta fram framtidens drivmedel.

– Man har varit ett föredöme då man visat investeringsvilja och tilltro på lång sikt.

Läs också: LRF:s hållbarhetsexpert: ”Drivmedel är viktigt för både hållbarhet och ekonomi”

Samtidigt önskar han att drivmedelsbranschen kunde hitta en bredare samsyn kring hållbarhetscertifieringar av olika råvarubaser. Han menar att ett gemensamt certifieringssystem skulle göra övergången till miljövänliga drivmedel lättare.

– Det är också viktigt att vi får med alla aktörer i systemet för att bibehålla konkurrenskraften till förnybara drivmedel. De som ställer om ska få en lönsammare verksamhet, även på kort sikt. Här är vi inte idag och här är de politiska styrmedlen otroligt viktiga.

Minimerad klimatryggsäck

Den 1 juli fick just drivmedelsbranschen ytterligare en utmaning. Då trädde nämligen den nya reduktionsplikten i kraft, en lag som innebär att drivmedelsleverantörer är skyldiga att bidra till minskad miljöpåverkan. Detta görs genom att gradvis öka mängden förnybar råvara i bensin eller diesel.

Läs också: Så fungerar Reduktionsplikten

Preem, som länge arbetat med hållbarhetsfrågor, välkomnar den nya lagen.

Sören Eriksson, utvecklingsingenjör på Preem.– Vi ser reduktionsplikten som en drivkraft att utveckla produktionen, fortsätter Sören Eriksson.

En annan nyhet med reduktionsplikten är att det inte bara är utsläppen ur avgasröret som mäts. Istället tittar man på hur mycket produkten reducerar utsläppen i hela produktionskedjan, under till exempel odling, transport och bränslets produktionsprocess. Preems tydliga filosofi är att en produkt ska få en så liten klimatryggsäck som möjligt.

– Det snabbaste sättet att tänka på miljön är att byta bränsle. Varje steg i produktionskedjan måste vara klimatsmart och energieffektiv, annars får du mindre värde av reduktionsplikten.