Alkylatbensin 4-takt

Genom att använda dig av alkylatbensin undgår du nästan helt farliga ämnen som bensen och aromater.

Alkylatbensin är bättre än en standardbensin ur hälsosynpunkt eftersom man nästan helt undviker aromater och bensen. 

Köp

Leverans

Kundservice

Avhämtning

Kundservice

Alkylatbensin är avsedd för ottomotorer där krav på arbetsförhållanden och miljöegenskaper är särskilt höga.

Alkylatbensin är avsedd för ottomotorer där krav på arbetsförhållanden och miljöegenskaper är särskilt höga. 4-takt är avsedd för fyrtaktsmotorer, och tvåtaktsmotorer till sjöss efter tillsats av lämplig olja. Vid val av bensinkvalitet, följ alltid motortillverkarens rekommendationer.

Alkylatbensin är bättre än standardbensin ur ett hälso- och miljöperspektiv.

Alkylatbensin avger mycket låga halter av föroreningar vilket ger positiva effekter både för arbetsmiljön och motorns livslängd och prestanda. Motorn fungerar även bättre då tändstift och förbränningsrummet hålls rent.

Maxvärden

*Max andel Bensen/Aromater
0.1/1%

Alkylatbensin är syntetiskt framställd bensin med mycket låga halter av föroreningar.

Namnet alkylat härstammar från ordet alkylering som syftar till processen för att ta fram råvaran.

Produktinnehåll

Skatter

Per Liter

Alkylatbensin är avsedd för ottomotorer där krav på arbetsförhållanden och miljöegenskaper är särskilt höga.

Alkylatbensin är avsedd för ottomotorer där krav på arbetsförhållanden och miljöegenskaper är särskilt höga. 4-takt är avsedd för fyrtaktsmotorer, och tvåtaktsmotorer till sjöss efter tillsats av lämplig olja. Vid val av bensinkvalitet, följ alltid motortillverkarens rekommendationer.

Alkylatbensin är bättre än standardbensin ur ett hälso- och miljöperspektiv.

Alkylatbensin avger mycket låga halter av föroreningar vilket ger positiva effekter både för arbetsmiljön och motorns livslängd och prestanda. Motorn fungerar även bättre då tändstift och förbränningsrummet hålls rent.

Maxvärden

*Max andel Bensen/Aromater
0.1/1%

Alkylatbensin är syntetiskt framställd bensin med mycket låga halter av föroreningar.

Namnet alkylat härstammar från ordet alkylering som syftar till processen för att ta fram råvaran.

Produktinnehåll

Skatter

Per Liter

Köp

Leverans

Kundservice

Avhämtning

Kundservice