Bensin 95

Bensin 95 med 10 % etanol. Bensin 95 finns endast tillgänglig för våra hämt- och leveranskunder. 

Bensin 95 är den vanligaste bensinkvaliteten och innehåller upp till 10 % etanol.

Köp

Tanka

Leverans

Kundservice

Avhämtning

Kundservice

Bensin 95 innehåller upp till 10 % etanol (E10 bensin), vilket flertalet bensinfordon är godkända för.

Läs mer om E10 här. Bensin 95 är avsedd för motorer försedda med katalysator för avgasrening. För motorer utan katalysator som behöver blyersättningsmedel finns på Preems stationer. Vid val av bensinkvalitet, följ alltid motortillverkarens rekommendationer.

Bensin 95 innehåller upp till 10 % etanol vilket krävs för att möta kraven att minska utsläppen av fossila växthusgaser.

Preem Bensin 95 innehåller dessutom ett renhållande additiv som motverkar uppbyggnad av beläggningar på ventiler och insprutare. Det gör att motorn bibehåller sin prestanda och bränsleförbrukning.

 

 

Bensin 95 innehåller förutom fossil bensin även etanol samt renhållande additiv.

När man tillverkar bensin blandas flera komponenter för att få rätt egenskaper samt följa svensk lagstiftning och europeisk standard.

Från och med sommaren 2021 innehåller Bensin 95 upp till 10 % etanol vilket sänker utsläppen av fossila växthusgaser. Preem arbetar hela tiden med att utveckla våra produkter och för att ytterligare minska de fossila koldioxidutsläppen.

Bensin 95 innehåller dessutom ett renhållande additiv som motverkar uppbyggnad av beläggningar på ventiler och insprutare. Det gör att motorn bibehåller sin prestanda och bränsleförbrukning.

Vilka köldegenskaper har produkten?
Bensinen följer standarden EN228.

Hur länge kan man lagra Bensin?
Produkten följer standarden EN228. Om förvaringskärlet är väl förslutet kan bensinen hålla i minst ett år. Precis som med all bensin försämras hållbarheten om den förvaras i stark solljus eller utsätts för höga temperaturer eftersom de lättare komponenterna då avdunstar.

Skatter

redovisas i SEK/kubik

Bensin 95 innehåller upp till 10 % etanol (E10 bensin), vilket flertalet bensinfordon är godkända för.

Läs mer om E10 här. Bensin 95 är avsedd för motorer försedda med katalysator för avgasrening. För motorer utan katalysator som behöver blyersättningsmedel finns på Preems stationer. Vid val av bensinkvalitet, följ alltid motortillverkarens rekommendationer.

Bensin 95 innehåller upp till 10 % etanol vilket krävs för att möta kraven att minska utsläppen av fossila växthusgaser.

Preem Bensin 95 innehåller dessutom ett renhållande additiv som motverkar uppbyggnad av beläggningar på ventiler och insprutare. Det gör att motorn bibehåller sin prestanda och bränsleförbrukning.

 

 

Bensin 95 innehåller förutom fossil bensin även etanol samt renhållande additiv.

När man tillverkar bensin blandas flera komponenter för att få rätt egenskaper samt följa svensk lagstiftning och europeisk standard.

Från och med sommaren 2021 innehåller Bensin 95 upp till 10 % etanol vilket sänker utsläppen av fossila växthusgaser. Preem arbetar hela tiden med att utveckla våra produkter och för att ytterligare minska de fossila koldioxidutsläppen.

Bensin 95 innehåller dessutom ett renhållande additiv som motverkar uppbyggnad av beläggningar på ventiler och insprutare. Det gör att motorn bibehåller sin prestanda och bränsleförbrukning.

Vilka köldegenskaper har produkten?
Bensinen följer standarden EN228.

Hur länge kan man lagra Bensin?
Produkten följer standarden EN228. Om förvaringskärlet är väl förslutet kan bensinen hålla i minst ett år. Precis som med all bensin försämras hållbarheten om den förvaras i stark solljus eller utsätts för höga temperaturer eftersom de lättare komponenterna då avdunstar.

Skatter

redovisas i SEK/kubik

Köp

Tanka

Leverans

Kundservice

Avhämtning

Kundservice