Eldningsolja 1 E10 max 500 mg/kg svavel

Eldningsolja 1 E10 är en gasolja av inomhuskvalitet med låg svavelhalt.

Produkten passar perfekt för små till medelstora värmeanläggningar.

Köp

Leverans

Kundservice

Avhämtning

Kundservice

Eldningsolja 1 E10 är avsedd för små till stora värmeanläggningar

Eldningsolja 1 E10 är avsedd för små till medelstora värmeanläggningar, där omgivande temperatur inte understiger 0°C.

Lagring av allt bränsle skall ske i cisterner godkända för lagringLjusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av bränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer.

Eldningsolja 1 E10 belastas inte med svavelskatt

Eldningsolja 1 E10 belastas inte med svavelskatt eftersom svavelhalten understiger 500 ppm. Det är den mest använda eldningsoljan med inomhuskvalitet.

Emissionsfaktor

ton CO2/TJ
74.3

Eldningsolja 1 E10 är en gasolja

Eldningsolja 1 E10 är en gasolja av inomhuskvalitet med låg svavelhalt.

Komponenter

Vilket användningsområde har Eldningsolja 1 E10?

Eldningsolja 1 E10 är avsedd för små till medelstora värmeanläggningar

Vilken temperatur klarar produkten?

Omgivande temperatur ska inte understiga 0°C

Hur lagrar jag Eldningsolja 1 E10?

Lagring av allt bränsle skall ske cisterner godkända för lagring Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av bränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer.

Skatter

Eldningsolja 1 E10 är avsedd för små till stora värmeanläggningar

Eldningsolja 1 E10 är avsedd för små till medelstora värmeanläggningar, där omgivande temperatur inte understiger 0°C.

Lagring av allt bränsle skall ske i cisterner godkända för lagringLjusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av bränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer.

Eldningsolja 1 E10 belastas inte med svavelskatt

Eldningsolja 1 E10 belastas inte med svavelskatt eftersom svavelhalten understiger 500 ppm. Det är den mest använda eldningsoljan med inomhuskvalitet.

Emissionsfaktor

ton CO2/TJ
74.3

Eldningsolja 1 E10 är en gasolja

Eldningsolja 1 E10 är en gasolja av inomhuskvalitet med låg svavelhalt.

Komponenter

Vilket användningsområde har Eldningsolja 1 E10?

Eldningsolja 1 E10 är avsedd för små till medelstora värmeanläggningar

Vilken temperatur klarar produkten?

Omgivande temperatur ska inte understiga 0°C

Hur lagrar jag Eldningsolja 1 E10?

Lagring av allt bränsle skall ske cisterner godkända för lagring Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av bränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer.

Skatter

Köp

Leverans

Kundservice

Avhämtning

Kundservice