Eldningsolja 1 E32 max 500 mg/kg svavel

Eldningsolja 1 E32 är en gasolja av utomhuskvalitet med låg svavelhalt.

Eldningsolja 1 E32 är avsedd för små till medelstora värmeanläggningar.

Köp

Leverans

Kundservice

Avhämtning

Kundservice

Eldningsolja 1 E32 är avsedd för små till stora värmeanläggningar

Eldningsolja 1 E32 är avsedd för små till medelstora värmeanläggningar, där omgivande temperatur inte understiger -22°C under längre tid.

Lagring av allt bränsle skall ske i cisterner godkända för lagringLjusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av bränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer.

Eldningsolja 1 E32 belastas inte med svavelskatt

Oljan belastas inte med svavelskatt eftersom svavelhalten understiger 500 ppm. Produktens temperaturegenskaper gör den lämplig för utomhusförvaring.

Emissionsfaktor

ton CO2/TJ
73.5

Eldningsolja 1 E32 är en gasolja

Eldningsolja 1 E32 är en gasolja av inomhuskvalitet med låg svavelhalt.

Komponenter

Frågor & Svar

Vilket är användningsområdet för Eldningsolja 1 E32?

Produkten är avsedd för små till medelstora värmeanläggningar.

Vilket temperatur klarar produkten?

Omgivande temperatur ska inte understiga -22°C under längre tid.

Hur lagrar jag Eldningsolja 1 E32?

Lagring av allt bränsle skall ske i för lagring godkända cisterner. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av bränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer.

Skatter

Eldningsolja 1 E32 är avsedd för små till stora värmeanläggningar

Eldningsolja 1 E32 är avsedd för små till medelstora värmeanläggningar, där omgivande temperatur inte understiger -22°C under längre tid.

Lagring av allt bränsle skall ske i cisterner godkända för lagringLjusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av bränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer.

Eldningsolja 1 E32 belastas inte med svavelskatt

Oljan belastas inte med svavelskatt eftersom svavelhalten understiger 500 ppm. Produktens temperaturegenskaper gör den lämplig för utomhusförvaring.

Emissionsfaktor

ton CO2/TJ
73.5

Eldningsolja 1 E32 är en gasolja

Eldningsolja 1 E32 är en gasolja av inomhuskvalitet med låg svavelhalt.

Komponenter

Frågor & Svar

Vilket är användningsområdet för Eldningsolja 1 E32?

Produkten är avsedd för små till medelstora värmeanläggningar.

Vilket temperatur klarar produkten?

Omgivande temperatur ska inte understiga -22°C under längre tid.

Hur lagrar jag Eldningsolja 1 E32?

Lagring av allt bränsle skall ske i för lagring godkända cisterner. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av bränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer.

Skatter

Köp

Leverans

Kundservice

Avhämtning

Kundservice