Eldningsolja 5 max 0,4% svavel

Eldningsolja 5 0,4 % S är en eldningsolja av straight run-kvalitet.

Köp

Leverans

Kundservice

Avhämtning

Kundservice

Eldningsolja 5 0,4% S är avsedd för anläggningar med god varmhållningskapacitet

Eldningsolja 5 0,4% S är avsedd för medelstora till stora anläggningar med isolerade cisterner och rörledningar och god varmhållningskapacitet.

Lagring av allt bränsle skall ske i cisterner godkända för lagringLagringstemperaturen skall ej understiga 55°C.

Eldningsolja 5 0,4% S har ett högre energiinnehåll per m3 än Eldningsolja 1.

Emissionsfaktor

ton CO2/TJ
76.2

Komponenter

Skatter

Eldningsolja 5 0,4% S är avsedd för anläggningar med god varmhållningskapacitet

Eldningsolja 5 0,4% S är avsedd för medelstora till stora anläggningar med isolerade cisterner och rörledningar och god varmhållningskapacitet.

Lagring av allt bränsle skall ske i cisterner godkända för lagringLagringstemperaturen skall ej understiga 55°C.

Eldningsolja 5 0,4% S har ett högre energiinnehåll per m3 än Eldningsolja 1.

Emissionsfaktor

ton CO2/TJ
76.2

Komponenter

Skatter

Köp

Leverans

Kundservice

Avhämtning

Kundservice