Gas Oil 32 max 500 mg/kg svavel

Gas Oil 32 är en motorbrännolja av utomhuskvalitet med låg svavelhalt.

Gas Oil 32 är avsedd som bränsle till dieselmotorer av den typ som används för drift av lok, fartyg och vissa stationära motorer.

Köp

Leverans

Kundservice

Avhämtning

Kundservice

Gas Oil 32 är avsedd som bränsle till dieselmotorer av den typ som används för drift av lok, fartyg och vissa stationära motorer.

Lagring av allt bränsle skall ske i för lagring godkända cisterner. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av bränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer.


Gas Oil 32 belastas inte med svavelskatt

Oljan belastas inte med svavelskatt eftersom svavelhalten understiger 500 ppm. Dess temperaturegenskaper gör den lämplig för utomhusförvaring.

Emissionsfaktor

ton Co2/TJ
73.5

Gas Oil Minima innehåller väldigt lite svavel jämfört med alternativa produkter.

Komponenter

Vad använder jag Gas Oil 32 till?
Gas Oil 32 är avsedd som bränsle till dieselmotorer av den typ som används för drift av lok, fartyg och vissa stationära motorer.

Hur lagrar jag produkten?
Lagring av allt bränsle skall ske i för lagring godkända cisterner. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av bränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer.

Skatter

Gas Oil 32 är avsedd som bränsle till dieselmotorer av den typ som används för drift av lok, fartyg och vissa stationära motorer.

Lagring av allt bränsle skall ske i för lagring godkända cisterner. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av bränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer.


Gas Oil 32 belastas inte med svavelskatt

Oljan belastas inte med svavelskatt eftersom svavelhalten understiger 500 ppm. Dess temperaturegenskaper gör den lämplig för utomhusförvaring.

Emissionsfaktor

ton Co2/TJ
73.5

Gas Oil Minima innehåller väldigt lite svavel jämfört med alternativa produkter.

Komponenter

Vad använder jag Gas Oil 32 till?
Gas Oil 32 är avsedd som bränsle till dieselmotorer av den typ som används för drift av lok, fartyg och vissa stationära motorer.

Hur lagrar jag produkten?
Lagring av allt bränsle skall ske i för lagring godkända cisterner. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av bränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer.

Skatter

Köp

Leverans

Kundservice

Avhämtning

Kundservice