Gas Oil Minima max 10 mg/kg svavel

Gas Oil Minima är en motorbrännolja av utomhuskvalitet med mycket låg svavelhalt.

Produkten är en motorbrännolja av utomhuskvalitet med mycket låg svavelhalt.

Köp

Leverans

Kundservice

Avhämtning

Kundservice

Gas Oil Minima är avsedd som bränsle till dieselmotorer av den typ som används för drift av lok, fartyg och stationära motorer.

Eldningsolja 1 Minima är avsedd för små till medelstora värmeanläggningar, där omgivande temperatur inte understiger -30°C under längre tid.

Gas Oil Minima belastas inte med svavelskatt

Oljan belastas ej med svavelskatt eftersom svavelhalten understiger 500 ppm. Dess temperaturegenskaper gör den lämplig för utomhusförvaring

Emissionsfaktor

ton Co2/TJ
72,8

Gas Oil Minima innehåller väldigt lite svavel jämfört med alternativa produkter.

Gas Oil Minima innehåller under 2 mg/kg svavel, kravet enligt SS 155410 är max 10 mg/kg. Även vattenhaltern ligger en bra bit under standarden, mellan 90-70 mg/kg, maxvärdet enligt standard är 200 mg/kg.

Komponenter

Vad använder jag Gas Oil Minima till?
Produkten passar för små till medelstora värmeanläggningar, där den omgivande temperaturen inte understiger -30 grader under en längre tid.

Varför ska jag välja Gas Oil Minima?
Produkten har väldigt låga svavelutsläpp jämfört med branschstandarden.

Skatter

Gas Oil Minima är avsedd som bränsle till dieselmotorer av den typ som används för drift av lok, fartyg och stationära motorer.

Eldningsolja 1 Minima är avsedd för små till medelstora värmeanläggningar, där omgivande temperatur inte understiger -30°C under längre tid.

Gas Oil Minima belastas inte med svavelskatt

Oljan belastas ej med svavelskatt eftersom svavelhalten understiger 500 ppm. Dess temperaturegenskaper gör den lämplig för utomhusförvaring

Emissionsfaktor

ton Co2/TJ
72,8

Gas Oil Minima innehåller väldigt lite svavel jämfört med alternativa produkter.

Gas Oil Minima innehåller under 2 mg/kg svavel, kravet enligt SS 155410 är max 10 mg/kg. Även vattenhaltern ligger en bra bit under standarden, mellan 90-70 mg/kg, maxvärdet enligt standard är 200 mg/kg.

Komponenter

Vad använder jag Gas Oil Minima till?
Produkten passar för små till medelstora värmeanläggningar, där den omgivande temperaturen inte understiger -30 grader under en längre tid.

Varför ska jag välja Gas Oil Minima?
Produkten har väldigt låga svavelutsläpp jämfört med branschstandarden.

Skatter

Köp

Leverans

Kundservice

Avhämtning

Kundservice