Miljöinformation om våra drivmedel

Här presenterar vi miljöinformation om våra drivmedel enligt de bestämmelser som finns i drivmedelslagen. Mer information om bestämmelserna finns hos Energimyndigheten.

Eftersom referensvärden skiljer sig åt mellan olika lagar så kan denna information avvika mot det vi presenterar på andra ställen.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här