Oljeexperten: ”Vi är mer oljeberoende än vi tror”

En värld utan olja, är det möjligt? Det tror Mikael Höök, forskare i fossila bränslen vid Uppsala Universitet.
– Men vi är mer beroende än vi tror. I Sverige använder vi i snitt 150 oljebaserade produkter varje dag, säger han.

Det globala oljeanvändandet är ett hett ämne i klimatdebatten och frågan om vad som ska ersätta olja präglar både politik och näringsliv.

– Processen att minska vårt oljeberoende är igång, men det kommer ta tid att ställa om hur vi nyttjar olja idag, säger Mikael Höök, docent inom Naturresurser och Hållbar utveckling vid institutionen för Geovetenskaper, Uppsala Universitet.

Inte bara drivmedel

Efter att olja hittats i USA på 1800-talet blev oljeprodukterna snabbt viktiga, till exempel då oljebaserat fotogen kunde ersätta djurfetter i den tidens belysning. I dag genomsyrar oljeberoendet hela samhället. Olja står i dag för 32 procent av den primära energiförsörjningen. Tittar vi på transporter är 95 procent av den globala transportsektorn oljeberoende. Olja handlar dessutom om långt mycket mer än drivmedel för fordon.

En typisk svensk använder i snitt 150 oljebaserade produkter varje dag, där allt från syntetgummi och mediciner till plastförpackningar och smörjoljor ingår.

Går det ens att fasa ut?

– Det gör det definitivt. Man ska inte glömma att vi var ett hyfsat bekvämt och modernt samhälle redan innan vi började använda olja och att vi kan ha det även efteråt. Men det tar tyvärr tid att utveckla alternativen, säger Mikael Höök.

Kan världen bibehålla sitt välstånd utan olja?

– Ska vi sluta helt tvärt med fossila bränslen får vi komma ihåg att flera staters hela inkomst kommer därifrån. Deras ekonomier skulle kollapsa. Samtidigt kan andra länder få ett lyft om de kan ta fram vettiga alternativ och bli leverantörer av produkter som ersätter det fossila.

Han tror inte att fossila bränslen kommer att försvinna helt från industrierna, men däremot att de används för andra ändamål än förbränning och transporter.

– I ett akutrum på ett sjukhus är det mycket svårt att plastsanera medicinsk utrusning inom en rimlig framtid. Framtidens samhälle kommer nog att fortsätta använda olja för vissa produkter, men förhoppningsvis prioritera de som är viktiga för samhället.

Flera energikällor lösningen

Politiska regleringar är viktiga verktyg för att minska oljeberoendet, men Mikael Höök tror samtidigt att det finns en övertro på dess effekter.

– Dagens företag verkar på en global marknad och kan enkelt flytta sin verksamhet om något land inför hårdare regleringar.

Han spår att den framtida lösningen inte finns i en enda energikälla, utan snarare i flera.

– Biodrivmedel, tåg, elbilar, smarta elnät och biogas, jag tror att olika länder, konsumenter och företag hittar egna lösningar utifrån sina specifika förutsättningar.

Fakta:

Preem är redo att fasa ut den fossila oljan Preem är redo att fasa ut den fossila oljan

  • Preems mål är att bli klimatneutralt till 2045.
  • Företaget investerar mångmiljonbelopp i att öka produktionen av förnybara drivmedel – från cirka 250 000 kubikmeter i dag till 5 miljoner kubikmeter år 2030.
  • Preem investerar även i att fånga in och lagra koldioxid, en teknik som inom några år har kapacitet att minska Preems nettoutsläpp med 500 000 ton koldioxid per år.