Ibland blir det fel

Vi vill självklart att du alltid ska vara nöjd med oss och våra produkter. Men hur mycket vi än anstränger oss så händer det ibland att det blir fel.

Tveka inte att höra av dig om du känner att du har fått fel bemötande, eller om du fått en produkt eller tjänst som inte uppfyller dina förväntningar. Vi lovar att göra allt vi kan för att du ska bli nöjd igen och att felet inte ska upprepas!

Preem AB
Reklamationer
112 80 Stockholm

Eller sänd in din reklamation:
Fyll i dina personuppgifter och kundnummer och berätta kortfattat om vad du vill reklamera så kommer vi att ta kontakt med dig.

Reklamation

Genom att lämna ditt samtycke nedan godkänner du att Preem AB som personuppgiftsansvarig behandlar dina personuppgifter med ändamålet att hantera ditt ärende.

Personuppgifterna lämnas inte ut till extern part och kommer att raderas hos Preem AB efter 1 år. Personuppgifterna behandlas med stöd av samtycke som kan dras tillbaka av dig när som helst. Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som behandlas. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av vissa personuppgifter eller begära viss begränsning av behandlingen eller invända mot den. Du har också rätt att få vissa av dina uppgifter överförda till en tredje part i ett maskinläsbart format (s.k. dataportabilitet). Kontakt: ”Dataskyddsombud, Preem AB, 112 80 Stockholm”. E-post: ”dataskyddsombud@preem.se”. Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten avseende personuppgiftsbehandlingen.