Kontaktformulär

Här kan du mejla oss på Preem direkt. Välj ärendetyp så att ditt ärende kommer rätt på en gång.

OBS! Vid frågor gällande kort eller bonus ange alltid organisationsnummer. Vid frågor gällande fakturor ange fakturanummer eller kundnummer. Tack för hjälpen.

Genom att lämna ditt samtycke nedan godkänner du att Preem AB som personuppgiftsansvarig behandlar dina personuppgifter med ändamålet att hantera ditt ärende.

Personuppgifterna lämnas inte ut till extern part och kommer att raderas hos Preem AB efter 1 år. Personuppgifterna behandlas med stöd av samtycke som kan dras tillbaka av dig när som helst. Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som behandlas. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av vissa personuppgifter eller begära viss begränsning av behandlingen eller invända mot den. Du har också rätt att få vissa av dina uppgifter överförda till en tredje part i ett maskinläsbart format (s.k. dataportabilitet). Kontakt: ”Dataskyddsombud, Preem AB, 112 80 Stockholm”. E-post: ”dataskyddsombud@preem.se”. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen avseende personuppgiftsbehandlingen.

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Kontaktinfo företag Kontaktinfo företag

Kontakt Öppettider    Telefon & e-post
Företagskort & Såifakort Mån-fre 08.30-16.00

020-450 450 
Kontakta oss

Bulkleverans & beställning Mån-fre 07.00-17.00
OBS: Öppettider under perioden 1 juni-30 september 09.00-15.00
010-450 19 99 (val 1 order, val 2 admin) OBS! Gäller ej kort.
order@preem.se
Preem Marin   bunkers@preem.se
Smörjmedel support Mån-fre 08.00-16.00 (lunchstängt 11.30-12.30) 010-450 19 00
smosupport@preem.se
Smörjmedel order & beställning Mån-fre 8.00-16.00 (lunchstängt 11.30-12.30) 010-450 19 00
smobest@preem.se
Spärra Företagskort & Såifakort Dygnet runt

020-450 450