Nya regler vid köp av drivmedel på obemannade stationer

De svenska bankerna har tillsammans med MasterCard och Visa infört nya krav för hantering av drivmedelsköp på obemannade stationer. Modellen är branschstandard och berör samtliga drivmedelsbolag och kortutgivare i Sverige och inom Europa.

Syftet med det nya kravet är att undvika situationer där du som kund råkar tanka för mer än vad som finns på ditt konto och därmed drabbas av övertrassering.

När du tankar på en obemannad station via en kontoautomat skickas en kontroll i realtid till den kortutgivande banken för att se om det finns tillräckligt med pengar på kontot. Upp till ett maximalt belopp om 2 000 kronor. Kortutgivaren svarar sedan tillbaka med att antingen medge tankning upp till hela beloppet eller till ett lägre belopp, vilket sker om saldot på kontot understiger 2 000 kr.

När du har tankat färdigt skickar pumpen information om det faktiska tankningsbeloppet till din kortutgivare som då ersätter reservationsbeloppet med det faktiska tankningsbeloppet.

Exempel
Om du har mer än 2 000 kronor på kontot, men tankar för 500 kronor ska reservationen ändras från 2 000 kr till 500 kr och skillnaden på 1 500 kr bli tillgängligt på ditt konto igen. Du debiteras alltså för köpet i samband med att transaktionen registreras på kortet. Skulle reservationen kvarstå rekommenderar vi att du vänder dig till din kortutgivande bank.

Om ditt saldo är mindre än 2 000 kr ska du ändå självklart kunna tanka. Då reserveras hela det beloppet och när du är klar med din tankning ska din bank ta bort reservationen och ersätta det med det faktiska belopp du har tankat för. Skulle reservationen kvarstå rekommenderar vi att du vänder dig till din kortutgivande bank.