Nya regler vid köp av drivmedel på obemannade stationer

De svenska bankerna har tillsammans med MasterCard och Visa introducerat en ny modell för hantering av drivmedelsköp på obemannade stationer. Modellen är branschstandard och berör samtliga bensinbolag samt kortutgivare i Sverige och inom Europa.

Vid köp av drivmedel vid en obemannad station så vet varken kortutgivaren (banken) eller kortinnehavaren (kunden) i förväg hur mycket kunden kommer att tanka för. Syftet med den nya modellen är att undvika situationer där kunden råkar tanka för mer än vad som finns på kundens konto och därmed drabbas av övertrassering.

Enligt modellen föregås en tankning av en kontroll i realtid till den kortutgivande banken med en fråga om det finns tillräckligt med pengar på kontot upp till ett maximalt belopp om 1500 kronor. Kortutgivaren svarar sedan tillbaka med att antingen medge tankning upp till hela beloppet eller till ett lägre belopp, vilket sker om kundens saldo på kontot understiger 1500 kr. När kunden har tankat färdigt skickar pumpen information om det faktiska tankningsbeloppet till kortutgivaren som då ersätter reservationsbeloppet med det faktiska tankningsbeloppet.

Om det uppstår att reservationsbeloppet (av ett maxbelopp på 1500 kr) inte har justerats till det faktiska tankningsbeloppet, ombeds du som kund att direkt vända dig till din bank som kan hjälpa till att manuellt frige detta belopp.

Om du har ett utländskt kort finns det andra regler enligt bokningsbeloppet, kontakta din bank.