Raffinaderi i Göteborg och vägbeskrivning

Vägbeskrivning

Det  finns flera vägar till Preemraff Göteborg. Från norr tar man E6 och svänger av strax innan Tingstadtunneln mot väg 155.
Från öster och söder kör man genom Tingstadtunneln och Lundbytunneln och fortsätter på väg 155.
Från västra och centrala Göteborg åker man längs Södra älvstranden eller Västerleden och via Älvsborgsbron över till Hisingen.

Utgår man från norra Hisingen tar man lämpligen Norrleden/Hisingsleden.

Vid norra brofästet går rutterna ihop vid Vädermotet. Kör förbi St1-raffinaderiet och fortsätt vidare på väg 155 mot ÖCKERÖ. 

Kommer du från Torslandahållet kör du på väg 155.

Vid Sörredsmotet tar du av och följer skyltarna mot Preemraff genom rödljusen. Tittar du till höger medan du kör över leden kan du se våra oljecisterner.

I rondellen tar du första avfarten och strax därpå vänster. Preemraff Göteborg ligger då på höger sida.

In English

The refinery is situated approximately thirty-five kilometres (22 miles) due west of the airport. Leave the airport and follow the signs towards Göteborg/Gothenburg and the freeway.
Travel westward on #40. In Göteborg/Gothenburg #40 merges with E6 (towards Oslo). Follow the signs towards Oslo and Hisingen and travel north.
Drive through the tunnel Tingstadstunneln and turn left at the end of the tunnel if you stay in the left or middle lane (or right if you are in the rightmost lane) where the lanes divide. Follow the sign towards HAMNAR (HARBOURS) westward along the dual carriageway and pass through another tunnel Lundbytunneln. Keep to the right before the end of the tunnel and follow the sign for ÖCKERÖ/ route #155.

At Sörredsmotet you take the exit and follow the signs to Preemraff through the traffic lights. While on the bridge crossing the dual carriageway you can see our tanks if you look to the right.

At the roundabout you take the first exit, then shortly after you take a left turn. The refinery is now on your right.

Distance from the airport: 35 kilometres (22 miles)
Time from the airport: with car 45 minutes

Hitta hit Hitta hit

Adressuppgifter Adressuppgifter

PREEM AB (publ)
Preemraff Göteborg
Postadress: Box 48084
418 23 GÖTEBORG 

Tel.: +46 010 450 4000
Fax: +46 (0)31 53 17 71

Besöks- o. godsadress 
Raffinaderiv. 25, 418 79 GÖTEBORG

Kontor öppet 
Mån-fre 8 – 16.30 lunch 12-13 
Fax: 031-53 17 71 
Portvakt: 010-450 4050