Drivmedelspriser

Nedan finner du vårt rekommenderade pris för våra stationer. 

Det är dock vanligt med lokala avvikelser jämfört med de rekommenderade priserna. Med lokala avvikelser menas att priset anpassas utifrån den konkurrenssituation som råder på orten där våra respektive stationer finns. Hög konkurrens innebär precis som för andra varor och tjänster i regel ett lägre pris.

Rekommenderade priser Rekommenderade priser

Produkt Pris Datum
Preem Evolution Diesel

25,46 kr/l

22-07-01
Preem Evolution Bensin 95 22,53 kr/l

22-07-01

HVO 

28,18 kr/l

22-07-01

E85

20,22 kr/l

22-07-01