Nu införs E10 – bensin med upp till 10 % etanol

Etanolinblandningen i Preem Evolution Bensin (Bensin 95) höjs från 5 till 10 %. Ökningen av etanol i bensinen är ett viktigt steg i att göra transporter mer hållbara för att nå uppsatta klimatmål.

Sedan reduktionspliktens införande 2018 ökar kontinuerligt inblandningen av förnybara drivmedel i diesel och bensin. Den 1 augusti kommer inblandningen av etanol i den 95-oktaniga bensinen att öka, från 5 % till 10 %. Bensinen kallas E10. Etanol är idag det i särklass mest använda biodrivmedlet i världen och spelar en viktig roll för att minska trafikens klimatpåverkan. Genom att tanka E10 tankar du ett drivmedel med högre förnybar andel och som är ett mer hållbart alternativ.

Sedan 2011 tillåter lagstiftningen upp till 10 % etanol i bensin och alla bensindrivna bilar som har producerats sedan dess kan köras på E10 bensin. En stor del av bilarna som producerade före 2011 kan också köras på E10. För att hjälpa konsumenterna att veta exakt vilka modeller som kan köras på E10 bensin har BIL Sweden, branschorganisationen för tillverkarna och importörerna av personbilar, tagit fram en lista med denna information (BIL Swedens lista). Cirka 94 % av alla bensinbilar är godkända att använda bensin med upp till 10 % etanol.

De fordon som inte är godkända för E10 kommer hos Preem att kunna tanka 98-oktanig bensin som fortsättningsvis kommer att innehålla max 5 % etanol. Dessa pumpar kommer vara märkta E5.

Under juni månad kommer Preem börja märka om stationspumparna med 95-oktanig bensin, Preem Evolution Bensin, med E10-symbolen för att vara redo att öka etanolhalten i bensinen från och med augusti 2021. 

För mer information om E10 besök informationssidan på Drivkraft Sverige som är branschorganisationen för drivmedelsbolagen. 

Frågor och svar

Vad innebär E10?

E10 innebär bensin med upp till 10 % förnybar etanol i bensin och som uppfyller gällande drivmedelslagstiftning samt europeisk bensinstandard, SS-EN 228. E10 finns sedan tidigare i 14 länder i Europa och alla bilar tillverkade från 1 januari 2011 är godkända för körning på E10.

Vilka produkter hos Preem kommer att innehålla 10 % etanol?

På Preem kommer all 95-oktanig bensin att innehålla upp till 10 % etanol, detta gäller alltså vår Preem Evolution Bensin.

Varför införs E10?

Introduktionen av E10 i Sverige är nästa steg som tas för att successivt minska andelen fossilt i bensin, till förmån för ökad andel förnybara biodrivmedel med minskad klimatpåverkan. Att öka från 5 till 10 % etanol är ett effektivt sätt att minska växthusgasemissionerna inom de kvalitetskrav för bensin som finns i dagsläget.

Kan alla tanka E10? 

De allra flesta bensindrivna personbilar, även äldre, kan köras på E10. Cirka 94 % av alla bensindrivna bilar är godkända för körning på E10, som blev ett lagkrav för bilar producerade efter 1 januari 2011. För att se vad som gäller för din bil kan du få mer information genom att titta i den lista som BIL Sweden, branschorganisationen för fordonstillverkarna och importörerna, tagit fram. Om ditt fordon ska köras på 98 oktan är det viktigt att du fortsätter att följa detta krav även om fordonet är godkänt för E10.

När jag tankar på stationen, hur vet jag om det är E10 eller E5 bensin?

På pumpen och pumphandtaget finns det symboler som visar om det är E5 eller E10 bensin. Det är små runda dekaler märkta med E5 eller E10, som nedan. 

Kan jag blanda E10 och E5?

Dessa två bensinkvaliteter är fullt blandbara i alla proportioner, men kom ihåg att det är fordonstillverkarens rekommendation som avgör om du kan köra på E10 eller E5. Kan din bil köra på E10, så kan du blanda E5 och E10. 

Vad gör jag om min bil endast kan tankas med max 5 % etanol, E5 bensin?

Då ska du tanka Bensin 98 på Preems stationer som fortsättningsvis kommer att innehålla max 5 % etanol.

Kan jag köra på E5 i en bil godkänd för E10?

Om bilen kan köras på E10 så kan du också använda E5 men då minskar andelen förnybart och klimatpåverkan ökar.

Kan E10 användas i motorcyklar och mopeder samt i andra mindre motorer?

Det kan vara stor variation mellan fabrikat och modeller som kan använda E10 och du måste kontrollera i instruktionsboken alternativt ta kontakt med tillverkaren vad som gäller för ditt fordon/arbetsredskap. Om motorn eller fordonet inte är godkänt för E10 ska du alltid använda E5. Det är inget problem med blandbarheten mellan E10 och tvåtaktsolja vid användning i tvåtaktsmotorer.

Vad gäller för båtmotorer?

Titta i din instruktionsbok om båtmotorn kan köras på E10. Om du är osäker ta kontakt med din motortillverkare/generalagent.

Bränslesystem i båtar
Kontrollera att ditt bränslesystem (bränsletank, bränsleledningar, anslutningar) klarar E10. Motortillverkaren kan inte svara för din båts bränslesystem, du behöver ta kontakt med båttillverkaren för råd. Branschorganisationen Drivkraft Sverige berättar mer här