Vår väg mot ett hållbart sortiment

Preems Freshfood innehåller ett brett sortiment med något för alla. Vårt mål är att erbjuda goda produkter av hög kvalité. Vi väljer så långt det går att arbeta med svenska leverantörer och fokus är att även produkterna är tillverkade i Sverige av svenska råvaror.

Svenska branschorganisationer så som Svenskt kött, Svensk fågel och Från Sverige märkningen är något vi prioriterar och värdesätter vid val av vårt sortiment. Dessa märkningar gör att vi känner oss trygga med våra val och kan lita på att både djur och natur har det bra genom hela värdekedjan. I Sverige har vi ett gott djurskydd och en låg användning av antibiotika jämfört med många andra länder.

Ett gott samarbete med våra leverantörer är viktigt för oss för att vi tillsammans ska lyckas i hållbarhetsarbetet. Vi tillsammans med våra leverantörer bevakar arbetet inom EU kopplat till utvecklingen för en mer hållbar och långsiktig livsmedelsproduktion, som är en del av EU:s gemensamma livsmedelsstrategi ”Farm to fork”.

Preem påverkar och ställer krav på våra leverantörer, dels vilken kvalitet som produkterna har, men också utifrån hur hållbara de är. Att vi och våra leverantörer uppfyller all lagstiftning är en självklarhet.

Preem Policy: Vi på Preem har valt att arbeta med European Chicken Commitment som en del av vårt arbete för bättre djurvälfärd. Samtliga kriterier kommer att vara uppfyllda till år 2026 och vi kommer årligen att rapportera om våra framsteg. Vi tycker det är viktigt att fler djur får vistas utomhus - därför kommer vi, tillsammans med våra leverantörer att verka för att fler kycklingar får tillgång till utevistelse.  

Som ett första steg i arbetet har vi valt att endast upphandla kyckling från Bjärefågel centralt. Till slutet av 2026 kommer samtliga produkter som innehåller kyckling och som köps in på våra stationer vara i linje med ECC:s kriterier.