Fånga in koldioxid

Företag som tidigare släppt ut stora mängder koldioxid i atmosfären kan snart minska klimatpåverkan genom koldioxidinfångning.

Koldioxininfångning innebär att fånga in koldioxid innan den når ut genom skorstenen. Gasen förvandlas till flytande form för att sedan transporteras med båt för förvaring djupt nere i berggrunden.

När teknik för koldioxidinfångning används på ett bioraffinaderi skapas så kallade ”negativa utsläpp” – vilket i praktiken minskar mängden koldioxid i atmosfären.

Så tar vi oss dit Så tar vi oss dit

Vi på Preem driver två av Sveriges tre raffinaderier för drivmedelsproduktion – en verksamhet som genererar höga koldioxidutsläpp. Nu arbetar vi för att ändra på det genom ett projekt för koldioxidinfångning.

Tekniken finns och vi har redan testat att den fungerar. Nästa steg är att se hur vi kan installera den på de delar av raffinaderierna som släpper ut allra mest. En sådan plats är anläggningarna för produktion av vätgas, som behövs för att framställa förnybara drivmedel.

En titt i backspegeln En titt i backspegeln

Vi vet att vi kan klara det. 2019 påbörjade vi en pilotstudie av infångning av koldioxid vid raffinaderiet i Lysekil. Resultaten presenterades i början av 2022 och var mycket positiva.

Steg på vägen Steg på vägen

Just nu jobbar vi för att ha den första anläggningen för koldioxidinfångning i drift under 2026. Den tar plats på vårt raffinaderi i Göteborg, där planerar vi för helt ny vätgasanläggning som kommer ha tekniken för infångning av koldioxid.

Allt eftersom vi byter ut fossilt mot förnybart och tar koldioxidinfångning i drift ska våra raffinaderier generera negativa utsläpp och bli kolsänkor. Det innebär att inte längre bidrar till att öka mängden koldioxid i atmosfären, utan tvärtom hjälper till att minska den.

Vad är en kolsänka?

När vi förbränner lagrad energi bildas alltid koldioxid. Om energin är fossil, till exempel olja, kol eller naturgas, ökar mängden koldioxid i atmosfären vid förbränning.

Men om energin är biobaserad, som exempelvis trä eller växter, är den koldioxid som bildas vid förbränning redan en del av det biologiska kretsloppet.

Om vi tar väl hand om våra naturresurser innebär förbränningen att mängden koldioxid i atmosfären inte ökar över tid.

Vi på Preem kommer successivt övergå till att använda hållbar energi i våra vätgasanläggningar. När vi då fångar in koldioxiden bidrar vi till att plocka bort koldioxid från kretsloppet. På så vis minskar vi mängden koldioxid i atmosfären över tid. Detta brukar kallas för negativa utsläpp eller för en kolsänka.

Möt Katarina, Utvecklingsingenjör på Preem Möt Katarina, Utvecklingsingenjör på Preem

"För att lyckas behöver vi utveckla våra två raffinaderier och testa ny teknik, som aktivt bidrar till att vår omställning blir av på riktigt."

Preem förklarar: Koldioxidinfångning Preem förklarar: Koldioxidinfångning

Vad är koldioxidinfångning och hur funkar det egentligen? Går det verkligen att fånga koldioxid och förvara under havsbotten? Vi träffar Christina Sjöbris, produktionsingenjör på Preem.