En bättre resa

Vi är alla på väg någonstans. Vi på Preem är på väg mot 2035 och vårt mål mot en mer hållbar framtid. En stor omställning av vår verksamhet på bara 12 år.

 

 

 

 

 

 

 

En bättre resa

Vi är alla på väg någonstans. Vi på Preem är på väg mot 2035 och vårt mål mot en mer hållbar framtid. En stor omställning av vår verksamhet på bara 12 år.

Vi på Preem har bestämt oss för att accelerera vår egen omställning rejält. För att vi vill, kan och måste. Vi har kortat ned tidplanen för vår resa med hela tio år.

En resa där vi på bara 12 år bland mycket annat fasar ut vårt beroende av fossil råolja mot förnybara råvaror. Vi satsar på lösningar för koldioxidinfångning och att byta ut fossil naturgas mot fossilfri vätgas och vi installerar laddstationer över hela landet.

Som Sveriges största drivmedelsbolag har vi möjlighet att vara en del av lösningen mot en mer hållbar framtid.

Följ oss i sociala medier under #enbättreresa