Bonus malus - en sammanfattning

Det är mycket att sätta sig in i när det gäller det nya bonus malus-systemet som träder i kraft den 1 juli 2018. Här kommer en hjälpreda för att lättare förstå vad det hela går ut på.

  • Systemet gäller bara nya lätta fordon från 2018 eller senare som registreras efter 1 juli i år. Personbilar klass I och II och lätta bussar och lastbilar med en maxvikt på 3,5 ton berörs - däremot inte motorcyklar.
  • Befintlig fordonsflotta påverkas inte av systemet.
  • Bilar med utsläpp på 0-60 gram koldioxid per kilometer får en bonus på 10 000-60 000 kronor. Ju lägre utsläpp, desto högre bonus.
  • Nya gasbilar får en fast bonus på 10 000 kronor.
  • Bonusen får inte bli högre än 25 procent av bilens pris och betalas ut efter ett halvår.
  • Straffskatten för bilar med utsläpp över 95 gram koldioxid per kilometer blir 82 kronor per gram de tre första åren. Utsläpp över 140 gram koldioxid per kilometer beskattas med 107 kronor per gram.
  • Från och med år fyra är skatten 22 kr per gram vid utsläpp över 111 gram per kilometer.
  • Fordon med utsläppsnivåer på 60-95 gram koldioxid per kilometer betalar varken skatt eller får bonus. I nuläget hamnar nästan inga fordon i detta intervall eftersom elbilar och hybrider har lägre utsläpp och de flesta fossilbilar högre.
  • Alla bilar betalar ett grundbelopp på 360 kronor. Dieselbilar får ett miljötillägg på 250 kronor utöver skatten ovan.
  • I dagsläget är uträkningarna baserade på fordonets officiella utsläppsvärden. EU håller dock på att ta fram en ny körcykel som kommer att ge mer korrekta värden. Resultatet blir troligtvis höjda utsläppsnivåer hos många fordon.

 

Text: Sara Bergqvist