Vad är koldioxidinfångning och hur fungerar tekniken?

Karin Lundqvist, utvecklingsingenjör på Preem, berättar vad koldioxidinfångning är, hur den fungerar och om tekniken verkligen är redo för att användas.