Ännu mer biodrivmedel HVO100

HVO100 är ett biodrivmedel som framställs med förnybara råvaror så som vegetabiliska och animaliska fetter. Under 2024 kommer vi erbjuda drivmedlet på ännu fler stationer.

Hösten 2023 påbörjade vi egen produktion av HVO100. Produktionen är en milstolpe för att kunna minska fossila klimatutsläpp och förbättra försörjningstryggheten i transportsektorn. För första gången någonsin finns nu den egenproducerade HVO100 på den svenska marknaden. Däför kommer fler av våra stationer kunna erbjuda erbjuda biodrivmedlet HVO100 i år.

HVO100 innehåller förnybara råvaror som har sitt ursprung från bland annat växtriket, skogsavfall och animaliska restprodukter. Vid produktionen tillsätts vätgas, varav en viss del produceras av naturgas med fossilt ursprung.

Eftersom HVO100 baseras på förnybara råvaror tillförs ingen ny koldioxid till atmosfären som späder på växthuseffekten.

Vad är HVO? Vad är HVO?

HVO (Hydrerad Vegetabilisk Olja) kan tillverkas av olika typer av råvaror som vegetabiliska oljor och animaliska fetter, vilka i sin tur processas för att bli drivmedel för dieselmotorer. Om du har ett fordon som körs på diesel kan du med andra ord tanka HVO100, läs mer här.

Här hittar du närmaste station som erbjuder HVO100

Investering för framtiden Investering för framtiden

Tillgång till hållbara råvaror av hög kvalitet är en viktig del i vår omställning. Därför har vi till exempel investerat i fabriker som Pyrocell, som tillverkar olja av restprodukten sågspån, och SunPine som gör detsamma av restprodukter från svenska skogsbruket. 

Vi har även ett nära samarbete med spanska Lipsa, som är en stor producent i södra Europa, och en av marknadsledarna inom förbehandling och bearbetning av biooljor och fetter.