Drivmedelspriser

Nedan finner du vårt rekommenderade pris för våra bemannade stationer. 

Det rekommenderade priset på automatstationer ligger 15 öre/liter lägre. Det är dock vanligt med lokala avvikelser jämfört med de rekommenderade priserna. Med lokala avvikelser menas att priset anpassas utifrån den konkurrenssituation som råder på orten där våra respektive stationer finns. Hög konkurrens innebär precis som för andra varor och tjänster i regel ett lägre pris.

Rekommenderade priser Rekommenderade priser

Produkt Pris Förändring Datum
Preem Evolution Diesel

16,43 kr/l

+10 öre 19-10-07
Preem Evolution Bensin 95 15,78 kr/l

-15 öre

19-10-10

E85

12,08 kr/l

+10 öre

19-10-07