Drivmedelspriser

Nedan finner du vårt rekommenderade pris för våra bemannade stationer. 

Det rekommenderade priset på automatstationer ligger 15 öre/liter lägre. Det är dock vanligt med lokala avvikelser jämfört med de rekommenderade priserna. Med lokala avvikelser menas att priset anpassas utifrån den konkurrenssituation som råder på orten där våra respektive stationer finns. Hög konkurrens innebär precis som för andra varor och tjänster i regel ett lägre pris.

Rekommenderade priser Rekommenderade priser

ProduktPrisFörändringDatum
Preem Evolution Diesel

15,46 kr/l

-10 öre 18-12-11
ACP Diesel

15,46 kr/l

-10 öre 18-12-11
Preem Evolution Bensin 95 14,61 kr/l

+10 öre

18-12-13

Bensin 95 14,61 kr/l

+10 öre

18-12-13
E85 12,06 kr/l +10 öre

18-12-13