Drivmedelspriser

Här får du de senaste rekommenderade priserna för diesel, bensin, HVO och etanol på våra stationer. 

Observera att det är vanligt med lokala avvikelser jämfört med de rekommenderade priserna. Med lokala avvikelser menas att priset anpassas utifrån den konkurrenssituation som råder på orten där våra respektive stationer finns.

Hög konkurrens innebär precis som för andra varor och tjänster i regel ett lägre pris.

För att se listpriser för dig som är företagskund – klicka här.

Rekommenderade priser Rekommenderade priser

Produkt Pris Datum
Preem Evolution Diesel

22,01 kr/l

23-06-09

Preem Evolution Bensin 95 20,19 kr/l

23-06-09

HVO 

25,64 kr/l

23-06-09

E85

15,90 kr/l

23-06-09